КЛИЕНТИ

 • Агенция „Пътна инфраструктура“
 • Общини
  • Пловдив
  • Пазарджик
  • Панагюрище
  • Сопот
  • Ботевград
  • Кричим
  • и др.
 • Министерство на образованието и науката
 • Mинистерство на околната среда и водите
 • Медицински университет- Пловдив

И много други частни клиенти